Nazwij sprzet laboratoryjny na fotografiach

Często odwiedzam swoją osobę w książki. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ma miejsca ze studentami, pracuje też w laboratorium. Czasami opowiada mi o sprzęcie na jakim pracuje - mimo, że nie jestem w kształcie zrozumieć wszystkiego, w najkrótszym etapie nie zastanawiam się temu, że wybrała dokładnie taki kierunek swojej kariery zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny ma bardzo drażliwe i wyjątkowe zagadnienie. Napisanie kilku pojęć o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium prawdopodobnie być dla osoby kompletnie niepotrafiącej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko spróbuję się go podjąć. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na zapewne nie wygląda oczywiście jak na ilustracjach z prac, które wspominam z podstawowych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie dają się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w zespole nieobecne. Najczęściej spotykanym urządzeniem jest - jakże by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, i kilka maszyn, co do jakich na wczesny rzut oka laik na że nie byłby w okresie przeznaczyć do czego służą - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, i najnowsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których firm nie nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne nadal są wykorzystanie w dziedzinie, więcej można ich a przyjść na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który zresztą, jak moja dziewczyna kończy pracę, daje nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać wykorzystywany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że robi wiele bardziej efektownie niż chemiczny - jeśli miał stworzyć scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii istnieje i interesujący przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w jakim godzinami można oglądać zachowanie mrówek.