Znajomosc jezyka programowania

Tłumaczenie ustne to przekład, który umożliwia komunikację pomiędzy dwoma rozmówcami, jacy nie porozumiewają się w obecnym jednym języku. Tłumaczenie ustne robi się na bieżąco, co oznacza, że tłumacz nie jest czasu sprawdzać słów w słowniku, czy zastanawiać się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba okazać się dużą uwagą i refleksem, żeby przekład był trzeźwy dodatkowo nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Największe jest tłumaczenie konferencyjne, które przypisuje się podczas oficjalnych wystąpień. Często, oficjalne spotkania tłumaczone są równocześnie na kilkoro języków - w relacje z tego jakim językiem posługują się referenci i słuchacze, czyli w których krajach stacza się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Stolicy dzielą się na tłumaczenia symultaniczne - czy takie, które powoduje się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne - z przekładem przenosi się aż prelegent skończy opinię i maluje się ją z pomocą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane - gdy podczas wystąpień dokonuje się wypowiedź dla jednej osoby, siedząc obok niej. Są także przemówienia sądowe. Podczas nich dokument jest szkolony na bieżąco na sali sądowej, natomiast zatem oznacza, że konieczny jest status tłumacza przysięgłego. Często też tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie przeprowadzają się spotkania biznesowe/negocjacyjne i konieczny jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona stanowi w stowarzyszeniach, które nie tylko podnoszą prestiż, ale i oferują materiały szkoleniowe, czy wskazują nauki w których można podnosić kwalifikacje. Z pomocy takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Są wtedy pewność, że osoby, które prowadzą tłumaczenia, gwarantują wysoki poziom przekładu, a i dokładność.