4 października, 2023

Multi-Geo

Dla domu i ogrodu

Farmy fotowoltaiczne – budowa i recykling

Każdy, kto pracuje w branży fotowoltaicznej, doskonale zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie energia słoneczna zapewnia społecznościom w całym kraju. Czysta energia odnawialna wspiera lokalną gospodarkę, pomaga zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych i wymaga niewielkiej konserwacji przez cały okres eksploatacji inwestycji w porównaniu z innymi formami wytwarzania energii. Warto poznać bliżej zasady na jakich opiera się budowa farm fotowoltaicznych. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na możliwości recyklingowe takich instalacji.

Sama budowa farmy fotowoltaicznej rozpocząć się musi oczywiście od wyboru odpowiedniej działki, na której zostaną umieszczone panele słoneczne i inne elementy instalacji. Teren powinien mieć minimum 2 ha powierzchni i 50 metrów szerokości, dla zabudowy dostarczającej 1MW energii. Od budynków mieszkalnych powinno panele dzielić przynajmniej 100 metrów odległości. Trzeba zaznaczyć przy tym, że farma może być wybudowana na gruntach gorszej klasy, z możliwym dostępem do drogi publicznej i sieci energetycznej. Co oczywiste, nie może to być teren zacieniony. Kolejne etapy to przygotowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie niezbędnych pozwoleń – decyzji środowiskowej, dokumentu warunków zabudowy, decyzji o przyłączeniu do sieci energetycznej i samego pozwolenia na budowę. Dopiero wówczas można przystąpić do stawiania farmy.

Recykling fram fotowoltaicznych – W jaki sposób się to odbywa?

Czy jednak możliwy jest recykling farm fotowoltaicznych? Krótka odpowiedź brzmi – tak. W przypadku branży, która szczyci się przecież zrównoważonym rozwojem, należy skoncentrować się na recyklingu pod koniec okresu eksploatacji projektu solarnego, aby składowiska nie przepełniały się panelami. W obecnym stanie rzeczy recykling paneli słonecznych nie jest ogromnym problemem, ponieważ zdecydowana większość instalacji miała miejsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat, niemniej jednak zapotrzebowanie rynku na rozwinięte firmy zajmujące się recyklingiem będzie z czasem tylko rosło.

Nowoczesne farmy fotowoltaiczne składają się głównie ze szkła, plastiku i aluminium: trzech materiałów, które są przecież masowo poddawane recyklingowi. Warto jednak pamiętać, że pomimo możliwości recyklingu tak skonstruowanych modułów, proces oddzielania materiałów może być żmudny i wymaga zaawansowanych maszyn. Sam recykling składa się z kilu podstawowych procesów. Po pierwsze mamy do czynienia za zdejmowaniem aluminiowej ramy, trzeba poza tym oddzielić segmenty szklane instalacji. Kluczowy moment recyklingu następuje jednak później. Chodzi o  obróbkę termiczną w temperaturze co najmniej 500 stopni Celsjusza, co pozwala na odparowanie małych elementów z tworzywa sztucznego i ułatwia oddzielanie komórek. Konieczne jest również wytrawianie płytek krzemowych i przetapianie ich na płyty wielokrotnego użytku.

Zauważmy także, że wiele krajów europejskich zainstalowało jeszcze w latach 90-tych większe moce fotowoltaiczne, rynek recyklingu modułów fotowoltaicznych stale zatem dojrzewa. Na rynku dostępne są wykwalifikowane podmioty, dysponujące odpowiednim doświadczeniem i sprzętem. Jeśli chodzi o recykling modułów fotowoltaicznych, może wydawać się to łatwe. W końcu te panele słoneczne często działają znacznie dłużej niż 25 lat i nadal niwelują skutecznie emisję gazów cieplarnianych. Niemniej jednak długofalowy sukces branży zależy w dużym stopniu od skutecznego odzyskiwania surowców do produkcji modułów słonecznych. Recykling farm fotowoltaicznych to umożliwia.